ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวสารกิจการสภา
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2554  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 270 คน