ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี พ.ศ. 2554  สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2554  ตั้งแต่วันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์ 2554 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน