ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ "จ่ายภาษีมีรางวัล "ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ มีสิทธิรับรางวัล ร่วมลุ้นโชคจาก อบต. หนองปรือ
เสียภาษีตรงเวลา ช่วยพัฒนาตำบล
คืนให้ท่านอีกหน ในรูปผลของการจับรางวัล
โชคชั้นที่ 1 จับสลากภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3 ราย รางวัลที่ 1-3
จับสลากภาษีป้าย 3 ราย รางวัล 1-3
จับฉลากภาษีบำรุงท้องที่ 3 ราย รางวัล 1-3
โชคชั้นที่ 2 จับสลากของที่ระลึกจำนวน 100 ราย
สำหรับทุกท่านที่ชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต. หนองปรือ ภายในเดือน มกราคม - เมษายน 25553(ของช่วงระยะเวลาภาษีแต่ละภาษี) (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 342 คน