ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชิ่อผู้สูงอายุ ปี 54
  รายละเอียด : อบต.หนองปรือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ สำหรับปีงบประมาณ 2554 จำนวน 53 ราย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 317 คน