ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบ 60 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2493 ให้แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2554 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ในวัน และเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 333 คน