ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.หนองปรือเปิดรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียด : อบต.หนองปรือประกาศสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
-ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป
-ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 1 อัตรา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน