ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่องการจัดที่ดินแทนที่ ราย นายเพ็ชร สุขดำ
  รายละเอียด : ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่องการจัดที่ดินแทนที่ (กรณีเสียชีวิต) การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน