ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่องการจัดที่ดินแทนที่ ราย นายอุดม เซ่งแก้ว
  รายละเอียด : ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่องการจัดที่ดินแทนที่ (กรณีเสียชีวิต) การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน