ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านควนหนองยาง - ตำบลเขาไพร (ตอน 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ)
  รายละเอียด : ประกาศราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านควนหนองยาง - ตำบลเขาไพร (ตอน 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน