ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน