ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน