ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน