ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน