ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน