ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการกำหนดระยะเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ประกาศการกำหนดระยะเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2564 มีกำนด 15 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน